Kansen voor Kinderen I Niet Stapelen Maar Vervangen!

Het Niet Stapelen Maar Vervangen programma brengt vraag en aanbod samen. Het doel is om kansen voor elke leerling in ’s Hertogenbosch te creëren, zodat zij gebruik kunnen maken van een rijk en breed onderwijsaanbod. Dit wordt gedaan door het lesaanbod te ontwikkelen, verrijken en verbeteren. Hierdoor worden (nieuwe) initiatieven niet gestapeld, maar vervangen in het curriculum. Enerzijds levert dit minder werkdruk op bij de scholen, anderzijds biedt dit leerlingen prachtige en leerzame activiteiten. Er is een goede samenwerking tussen schoolbesturen, gemeente en lokale educatieve partners als de bibliotheek, GGD, sportcentra en bureaus voor technologie en natuur. De domeinen waarop dit gebeurt is:

  • Sport
  • Gezondheid
  • Cultuur en lezen
  • Nieuwe technologie
  • Duurzaamheid en natuur- milieueducatie

Wil je als educatieve aanbieder een duurzame samenwerkingsrelatie aangaan met onderwijsinstellingen in gemeente 's-Hertogenbosch? Past het aanbod bij één van onze thema’s, stuur dan een bericht naar nsmv@sspoh.nl voor meer informatie. We helpen je graag verder.

Met jouw bijdrage kunnen we initiatieven niet stapelen, maar vervangen in het curriculum.

BEM'er Techniek stelt zich voor!

BEM'er Techniek stelt zich voor!

Henny Knechten is BEM'er Techniek

Lees meer
Gratis workshop 12 juni “Hackers de Baas”

Gratis workshop 12 juni “Hackers de Baas”

Hackers de Baas is een lessenserie voor de bovenbouw primair onderwijs en onderbouw voortgezet (speciaal) onderwijs. De…

Lees meer